PENGERTIAN IDGHAAM

Idghaam secara bahasa bererti memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu, adapun menurut istilah yang di maksud
dengan Idghaam adalah mengucapkan dua huruf menjadi satu huruf, sedangkan huruf yang kedua menjadi
bertasydid ( ّ ) .

HURUF-HURUF HIJAIYAH

PENGERTIAN QALQALAH

Yang dimaksud dengan Qalqalah secara bahasa berarti bergerak dan gemetar, adapun menurut istilah yang dimaksud dengan Qalqalah suara tambahan atau pantulan yang kuat dan jelas yang terjadi pada huruf yang bersukun setelah menekan pada mahkraj huruf tersebut.

ADAB TERHADAP IBUBAPA

Konsep Keibubapaan
-          Kasih sayang merupakan tunggak kepada ketenangan hidup dalam keluarga
-          Ibu bapa ialah org yang paling rapat dgn anak-anak dan merupakan org bertanggungjawab mencari nafkah dan mendidik anak hingga dewasa
-          Pengorbanan ibubapa amat besar. Anak wajib taat kepada ibubapa
-          Dalil al-Quran;

Maksudnya:
Dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya; ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan (dari awal mengandung hingga akhir menyusunya), dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa dua tahun; (dengan yang demikian) bersyukurlah kepadaKu dan kepada kedua ibubapamu; dan (ingatlah), kepada Akulah jua tempat kembali (untuk menerima balasan).

Solat Berjama’ah Adalah Syi’ar Ahlus Sunnah

Syaikh Muhammad B. Soleh al-‘Utsaimin rahimahullah berkata:


يحافظ أهل السنة والجماعة على الجماعات، أي: علي إقامة الجماعة في الصلوات الخمس، يحافظون عليها محافظة تامة، بحيث إذا سمعوا النداء، أجابوا وصلوا مع المسلمين، فمن لم يحافظ على الصلوات الخمس، فقد فاته من صفات أهل السنة والجماعة ما فاته من هذه الجماعات.

وربما يدخل في الجماعات الاجتماع على الرأي وعدم النزاع فيه، فإن هذا ما أوصي به النبي صلي الله عليه وعلي آله وسلم معاذ بن جبل وأبا موسي حين بعثهما إلي اليمن


Ahlus Sunnah wal-Jama’ah memelihara jama’ah, iaitu merujuk kepada menunaikan solat lima waktu secara berjama’ah,

WUDHU' (AIR SEMBAHYANG)

Kegunaan Air Wudhu
  • Untuk segala macam solat hukumnya wajib.
  • Untuk Thawaf di Ka'bah, thawaf apa saja, hukumnya wajib.
  • Sewaktu hendak membaca Al-Qur'an hukumnya sunnat
  • Sewaktu hendak tidur atau lain-lain perbuatan yang baik, hukumnya sunnat
Alat Yang Dipakai
Alat yang dipakai ialah air. Meskipun demikian, air yang digunakan untuk berwudhu' adalah air yang suci lagi menyucikan (pengertiannya?), iaitu: Air hujan, Air Sumur, Air Sungai, Air Laut, Air dari mata Air, Air Telaga, Air Danau, Air Ais, Air Ledeng.
Cara-caranya
Berniat dalam hati bahawa berwudhu' untuk..., lalu:

DOA SOLAT ISTIKHARAH

Doa Istikharah bererti:
Memohon semoga Allah menunjukkan keputusan yang terbaik untuk dilaksanakan.


Kata Jabir bin Abdullah: Rasulullah s.a.w. mengajar kami beristikharah dalam semua pekerjaan seperti baginda mengajar kami satu surah dari Al-Quran, sabdanya: "Apabila seseorang kamu mempunyai rancangan untuk melakukan sesuatu hendaklah dia melakukan solat sunat dua rakaat, kemudian bacalah doa ini:DOA SEBELUM DAN SELEPAS WUDUK
 Doa sebelum wuduk .
Maksudnya:

"Dengan nama Allah".


Doa selepas wuduk :
 


Maksudnya:

"Aku mengaku bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Yang Maha Esa, Yang tiada sekutu bagiNya dan aku mengaku bahawasaya Nabi Muhammad itu hambaNya dan pesuruhNya.

DOA RINGKAS SELEPAS SOLAT
Maksudnya:

ETIKA GURU

Etika Profesion Keguruan
Etika profesion keguruan adalah etika yang berkait rapat dengan proses pemantapan sistem pendidikan di negara kita. Sebagai sebuah negara yang menitik beratkan pembangunan kemanusiaan yang seimbang, profesion keguruan sentiasa menjadi agenda kerajaan untuk menjadikan bidang keguruan ini bertaraf dunia. Oleh yang demikian, adalah penting untuk kita melihat satu persatu elemen etika profesion keguruan yang amat berkait rapat dengan falsafah pendidikan, misi dan visinya yang jitu.