PERISTIWA HAJARUL ASWAD


Ketika berlaku banjir besar di Mekah , bangunan Kaabah (bangunan yang dibina oleh Nabi Ibrahim a.s dan telah dibantu oleh anaknya , Nabi Ismail ) telah rosak.

Selepas Kaabah dibaiki semula , berlaku perselisihan faham antara beberapa suku kaum tentang siapakah yang sepatutnya meletakkan Hajarul Aswad(sekumpulan batu hitam) .Antara kaum itu ialah termasuk :
  1-Bani Addiy
  2-Bani Auf
  3-Bani Abdu Darr
                                           4-Bani Makhzum.