ETIKA GURU

Etika Profesion Keguruan
Etika profesion keguruan adalah etika yang berkait rapat dengan proses pemantapan sistem pendidikan di negara kita. Sebagai sebuah negara yang menitik beratkan pembangunan kemanusiaan yang seimbang, profesion keguruan sentiasa menjadi agenda kerajaan untuk menjadikan bidang keguruan ini bertaraf dunia. Oleh yang demikian, adalah penting untuk kita melihat satu persatu elemen etika profesion keguruan yang amat berkait rapat dengan falsafah pendidikan, misi dan visinya yang jitu.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan