PENGERTIAN IDGHAAM

Idghaam secara bahasa bererti memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu, adapun menurut istilah yang di maksud
dengan Idghaam adalah mengucapkan dua huruf menjadi satu huruf, sedangkan huruf yang kedua menjadi
bertasydid ( ّ ) .

Tiada ulasan:

Catat Ulasan